KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Vokālais ansamblis “Mazputniņi”

VA “Mazputniņi”, vadītāja Ilona Koroševska

Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 38.telpā

Nodarbības sāksies no 4.septembra:

Jaunākā grupa: P./T. plkst.17.20 – 18.00

Vidējā grupa: P./T. plkst.18.00 – 18.40

 

Nodarbības sāksies no 3.septembra:

Vecākā grupa: O./C. plkst.17.20 – 18.00

Par jaunu dalībnieku uzņemšanu interesēties pie vadītājas Ilonas Koroševskas, tel.: 29762930.