KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Vokālais ansamblis “Vālodzīte”

VA “Vālodzīte”, vadītāja Ilona Koroševska

Nodarbības notiek k/n „Rīgava” 38.telpā

Nodarbības sāksies no 3.septembra:

Jaunākā grupa: O./C. plkst.16.20 – 17.20

Vecākā grupa: O./C. plkst.18.00 – 19.00

Vālodzītes zēnu trio: O./C. plkst.19.00 – 20.00

Jauno dziedāt gribētāju uzņemšana 3.septembrī nodarbību laikā!