KONTAKTI SAZIŅAI

KULTŪRAS NAMS

SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SALASPILS KULTŪRAS NAMS”

Reģ. Nr. 90011556135
Līvzemes iela 7, Salaspils,
Salaspils novads, LV – 2169
AS “SEB banka”
UNLALV2X
LV40UNLA0055000491363

ADMINISTRĀCIJAS DARBA LAIKS

  • darba dienās 09:00-18:00
    (pēc iepriekšēja pieraksta)
    tālr. +371 25720619

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā aicinām izmantot e-pastu info@salaspilskultura.lv

DARBINIEKU KONTAKTI

Direktors

Valdis Škutāns

Direktora vietnieks

Santa Šauva

Kultūras daļas vadītājs

Dace Pērkone

Izglītības daļas vadītājs

Sintija Lasmane

Producents kultūras jomā

Pasākumu tehniskais režisors

Kaspars Ruciņš

Saimniecības daļas vadītāja

Edīte Meistere

Tehniskais strādnieks - galdnieks

Gatis Zvejnieks

Noliktavas pārzinis

Anna Krasovska

Administrators

Zigmārs Vēveris

Administrators

Andris Millersons

Apkopēja

Jeļena Guļajeva

Lietvede

Sintija Feldmane

BIĻEŠU KASE

Darba laiks Kase

Darba dienās
14:00 – 20:00

Sestdienās un svētdienās
1 stundu pirms pasākuma sākuma

Tālrunis informācijai
+371 67941163