KONTAKTI SAZIŅAI

KULTŪRAS NAMS

SALASPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDE “SALASPILS KULTŪRAS NAMS”

Reģ. Nr. 90011556135
Līvzemes iela 7, Salaspils,
Salaspils novads, LV – 2169
AS “SEB banka”
UNLALV2X
LV40UNLA0055000491363

ADMINISTRĀCIJAS DARBA LAIKS

  • darba dienās 09:00-18:00
    (pēc iepriekšēja pieraksta)

Jautājumu un ierosinājumu gadījumā aicinām izmantot e-pastu info@salaspilskultura.lv

DARBINEKU KONTAKTI

Direktors

Valdis Škutāns

Direktora vietnieks

Santa Šauva

Kultūras daļas vadītājs

Dace Pērkone

Izglītības daļas vadītājs

Sintija Lasmane

Producents kultūras jomā

Kristiāna Balode

Pasākumu tehniskais režisors

Kaspars Ruciņš

Lietvede - arhivāre

Edīte Meistere

Tehniskais strādnieks - galdnieks

Gatis Zvejnieks

Noliktavas pārzinis

Anna Krasovska

Administrators

Zigmārs Vēveris

Administrators

Andris Millersons

Apkopēja

Jeļena Guļajeva

BIĻEŠU KASE

Darba laiks Kase

Darba dienās
14:00 – 20:00

Sestdienās un svētdienās
1 stundu pirms pasākuma sākuma

Tālrunis informācijai
+371 67941163