Vakances

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, nodokļu maksātāja kods 90011556135, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu –

LIETVEDIS/-E -ARHIVĀRS/-E (prof.kods 3341 04)

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

 • Nozarei atbilstoša vidējā profesionālā vai augstākā profesionālā izglītība.
 • Vismaz divu gadu darba pieredze dokumentu pārvaldības jomā, vēlama vismaz viena gada pieredze valsts/pašvaldības iestādē atbilstošā vai līdzvērtīgā amatā.
 • Labas zināšanas dokumentu un arhīva pārvaldībā un lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu jomā.
 • Pieredze/prasme darbā ar dokumentu vadības sistēmām.
 • Teicamas valsts valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī un vēlamas angļu valodas zināšanas (lasīt/saprast dokumentus).
 • Ļoti labas prasmes darbā ar datoru (MS Office) un biroja tehniku.
 • Atbildības sajūta, saskarsmes iemaņas, apzinīga, un godprātīga attieksme pret darbu.

 

Galvenie pienākumi:

 • Veikt iestādes dokumentu un arhīva pārvaldību.
 • Pieņemt, pārbaudīt, reģistrēt (Dokumentu vadības sistēmā “Lietvaris”) saņemtos un nosūtāmos dokumentus (tostarp, rēķinus) atbilstoši normatīvo aktu prasībām un lietu nomenklatūrai.
 • Izstrādāt iestādes lietu nomenklatūru saskaņā ar iestādes struktūru, darbības virzieniem un arhīva uzraudzības iestāžu prasībām.
 • Piedalīties dokumentu un arhīva pārvaldības normatīvo dokumentu izstrādāšanā.
 • Veikt vadības sanāksmju un lietišķo tikšanos protokolēšanu.
 • Sagatavot iestādes telpu noslodzes grafiku.
 • Sagatavot dažāda veida pārskatus, izziņas, uzziņas u.c. dokumentus savas kompetences ietvaros.
 • Veikt Salaspils novada domes Kultūras projektu pieteikumu vērtēšanas komisijas sekretāra pienākumus.
 • Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju interešu izglītības kolektīvu vadītāju izstrādāto programmu licencēšanai un īstenošanai iestādē.
 • Koordinēt un nodrošināt interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvu pieteikumu par transportu izbraukumu pasākumos izpildi.

 

Mēnešalga (bruto): 800,00 EUR.

 

Konkursa nolikums Pieejams šeit

 

Pretendenta/-es iesniedzamie  dokumenti: motivācijas vēstule, dzīves un darba gaitu apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecība (ja valsts valoda nav dzimtā). Minētos dokumentus lūdzam līdz 2023.gada 14.februārim iesniegt personīgi papīra formātā aploksnē Salaspils novada pašvaldības iestādē “Salaspils kultūras nams”, Līvzemes ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā (tālrunis saziņai 25720619) vai nosūtīt pa pastu uz adresi Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 ar norādi: “Amata konkursam: Lietvedis/-e-arhivārs/-e”, vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: info@salaspilskultura.lv. Tālrunis uzziņām: 26761809. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, reģistrācijas Nr. 90011556135, kontaktinformācija: e-pasts: info@salaspilskultura.lv, tālr. 25720619.

Salaspils novada pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.aizsardziba@salaspils.lv.
Pretendentu  personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē https://salaspils.lv/lv/privatums-politika