KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Vidējās paaudzes deju kopa “Ūsa”

VPDK “Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule

Mēģinājumi notiek k/n „Rīgava” 22.zālē

Meģinājumi sāksies no 25.septembra:

plkst. 20.00 – 22.30

Jaunie dejotgribētāji, īpaši vīriešu kārtas pārstāvji un pāri, tiek aicināti jau pirmajā tikšanās reizē mēģinājuma laikā vai arī piesakoties pie Aināra Lāčgalvja pa tel.: 26441538.