KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Jauniešu deju kolektīvs “Ūsiņš”

JDK “Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs

Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē

Nodarbības sāksies no 4.septembra:

P./T. plkst. 20.00 – 22.30

Jauno dejot gribētāju uzņemšana 4. un 9.septembrī nodarbību laikā!