KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Senioru deju grupa “Madaras”

Senioru deju grupa „Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece

Nodarbības notiek Salaspils sporta namā

Nodarbības sāksies no septembra:

O./P. pkst.16.00 – 18.00

Jaunu dalībnieku uzņemšana nodarbību laikā!