KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Līnijdeju grupa “Lucia’s Linedancers”

Līnijdeju grupa “Lucia’s Linedancers”, vadītāja Lūcija Sniķere

Nodarbības notiek Salaspils 2.vidusskolas aktu zālē

Nodarbības sāksies no 5.septembra:

Pamatgrupai: C./Sv. plkst. 19.30 – 21.00

Iesācējiem: Sv. plkst.18.00 – 19.30

Jaunajiem dalībniekiem pirmā tikšanās 8.septembrī!