KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Senioru vokālais ansamblis “Viktorija”

Senioru VA “Viktorija”, vadītāja Aija Pizāne

Nodarbības notiek Salaspils 1.vidusskolā 39.kabinetā

Nodarbības sāksies no 3.septembra:

O./C. plkst. 16.00 – 18.00

Jauno dalībnieku uzņemšana 3.septembrī nodarbības laikā.