KULTŪRAS JAUNUMI

20.01. 2021

Par līdzfinansējuma atcelšanu

PI “Salaspils kultūras nams” informē, ka saskaņā ar Salaspils novada domes 2021. gada 14. janvāra sēdes lēmumu “Par līdzfinansējuma apmēru Salaspils novada pašvaldības iestādē “Salaspils kultūras nams” 2021. gada pirmajā pusgadā” (prot.Nr.1, 5.§), vecāku līdzfinansējums par bērna dalību interešu izglītības kolektīvā 2020./2021. sezonas 2. pusgadā ir atcelts.

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.