NOLIKTAVAS PĀRZINIS

Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, nodokļu maksātāja kods 90011556135, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu –

NOLIKTAVAS PĀRZINIS (prof.kods 4321 03)

uz nenoteiktu laiku

 

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

 • Vidējā izglītība.
 • Vēlama pieredze noliktavas pārziņa darbā vai administratīvajā darbā vai līdzvērtīgā darbā.
 • Prasme veikt tiešos darba pienākumus izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.
 • Spēja strādāt precīzi, rūpīgi un atbildīgi.
 • Pārzināt darba drošības un ugunsdrošības prasības amata pienākumu izpildes procesā.
 • Spēja rūpēties par kārtību un tīrību.
 • Valsts valodas prasmes līmenis vismaz B1 pakāpe.
 • Komunikācijas prasmes.
 • Spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu.

 

Galvenie pienākumi:

 • Veikt interešu izglītības un amatiermākslas kolektīvu tērpu uzskaiti, uzglabāšanu un nodrošināt tērpu uzturēšanu lietošanas kārtībā.
 • Veikt inventāra uzskaiti telpās, kā arī uzskaitīt bojāto inventāru norakstīšanai.
 • Veikt pasākumu apmeklētāju biļešu kontroli un vietu ierādīšanu, apmeklētāju plūsmas uzraudzīšanu un uzraudzīt kārtību iestādes vestibilā un lielajā zālē pasākumu laikā.
 • Uzraudzīt kārtību iestādes vestibilā un lielajā zālē mēģinājumu laikā. Skaidrot kolektīvu mēģinājumu un nodarbības apmeklētājiem un to pavadošajām personām iekšējās kārtības noteikumus, norādīt, kurās telpās var uzgaidīt nodarbību/mēģinājumu vai pasākumu sākumu/beigas.
 • Palīdzēt organizēt galdu klāšanu un viesu apkalpošanu pasākumos, piedalīties telpu sakārtošanā pirms un pēc pasākumiem.
 • Informēt Saimniecības daļas vadītāju par ievērotajiem elektrisko ierīču, mēbeļu un citu iekārtu bojājumiem.

 

Mēnešalga (bruto): 750,00 EUR.

 

Konkursa nolikums pieejams šeit: https://www.salaspilskultura.lv/par-mums/dokumenti-un-veidlapas/

 

Pretendenta/-es iesniedzamie  dokumenti: motivācijas vēstule, dzīves un darba gaitu apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecība (ja valsts valoda nav dzimtā). Minētos dokumentus lūdzam līdz 2023.gada 5.jūlijam iesniegt personīgi papīra formātā aploksnē Salaspils novada pašvaldības iestādē “Salaspils kultūras nams”, Līvzemes ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā (tālrunis saziņai 25720619) vai nosūtīt pa pastu uz adresi Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 ar norādi: “Amata konkursam: “Noliktavas pārzinis”, vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: [email protected]. Tālrunis uzziņām: 25720619. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, reģistrācijas Nr. 90011556135, kontaktinformācija: e-pasts: [email protected], tālr. 25720619.

Salaspils novada pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].
Pretendentu  personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē https://salaspils.lv/lv/privatums-politika