KULTŪRAS JAUNUMI

22.08. 2018

Jaunu dalībnieku uzņemšana 2018./2019.gadā

Salaspils Kultūras nama amatiermākslas kolektīvi atsāk sezonu un uzņem jaunus dalībniekus!

Ar nodarbību grafiku aicinām iepazīties šeit (var tikt precizēts) 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar attiecīgā kolektīva vadītāju pa norādīto tālruni.

Nodarbības k/n “Rīgava”, Līvzemes ielā 7


Bērnu deju kolektīvs “Sienāzītis”

Kolektīvi gaida pulkā jaunus dejotājus!

“Zaļā” un “Oranžā” grupa

1.-3. un 4.-7.klasei. Vadītājs Mārtiņš Pēdājs,  t.29355482 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

Zaļā grupa P.,T. plkst. 16.00-17.00

Oranžā grupa P.,T. plkst. 17.00-18.30

Pirmsskolas grupa

“Sienāzīša” pirmsskolas vecuma grupas no 4 gadiem. Vadītāja Dace Čible, t.26465949 k/n “Rīgava”,  nodarbību laiks:

Dzeltenā grupa O.,C.plkst.17.30-18.00

Baltā grupa  O.,C. plkst. 18.00-18.30

Zilā grupa O.,C. plkst. 18.30-19.15

Bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi”
Vokālais ansamblis bērniem no 3 līdz 9 gadiem. Vadītāja Ilona Koroševska, t. 29762930 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

Jaunākā grupa P.,T. plkst. 17.20-18.00

Vidējā grupa P.,T. plkst. 18.00-18.40

Vecākā grupa O.,C. plkst. 17.20-18.00

Bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Dzeltenā zemūdene”
Bērnu vokālais ansamblis visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolu. Vadītāja Lāsma Streiķe, t. 28255377 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

Skolas vecuma grupa P.,C. plkst.18.30-19.30

Trio P.,C. plkst.19.30-20.30

Pirmsskolas un 1.kl.vecuma grupa P.,C. plkst. 18.00-18.30

Bērnu un jauniešu vokālais ansamblis “Vālodzīte”
Vokālais ansamblis bērniem vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Vadītāja Ilona Koroševska, t.29762930 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

Jaun.

O., 16.20-17.20

C. 16.20-17.20

Meitenes O.,C. plkst.18.00-19.00

Puikas O.,C. plkst.19.00-20.00

Jauniešu deju kolektīvs “Austriņš”
Tautasdeju kolektīvs jauniešiem no 14 līdz 19 gadiem. Vadītājs Mārtiņš Pēdājs, t. 29355482 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

P.,T. plkst.18.30-20.00

Jauniešu deju kolektīvs “Ūsiņš”
Tautasdeju kolektīvs jauniešiem no 19 gadiem. Vadītājs Mārtiņš Pēdājs, t. 29355482 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

P. plkst.20.00-22.30

T. plkst.20.00-23.00

Jauktais koris “Elpa”
Jauktais koris pieaugušajiem. Vadītājs Ainars Mēness, t. 29550385 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

O. plkst.19.00-21.30

P. plkst. 19.00-22.00

Senioru deju kolektīvs “Rīgava”
Tautasdeju kolektīvs. Vadītāja Dace Čible,  t. 26465949 k/n “Rīgava”, nodarbību laiks:

Ot. plkst. 19.30-22.00

Jauktais koris “LŌja”
Jauktais koris. Vadītājs Ģirts Gailītis, t.20249837 Jaunu dalībnieku uzņemšana:

18.septembrī plkst.18.30

k/n “Rīgava”

Mēģinājumi otrdienās, piektdienās plkst. 19.00 – 21.00 k/n “Rīgava”

Vidējās paaudzes deju kopa “ŪSA”
Tautas deju kolektīvs pieaugušajiem.

Vadītāja Tatjana Madžule, tel. 29767726

Koncertm.Ilona Koroševska, t.29762930

 

Nodarbību laiks:

T. plkst. 20.00-23.00

 


Amatierteātris
Amatierteātris jauniešiem un pieaugušajiem. Vadītāja Edīte Neimane, t. 26013115 Nodarbības pirmdienās un trešdienās 19.00-21.30, Līvzemes ielā 8, pēc telpu remonta – k/n “Rīgava”
PūTĒJU ORĶESTRIS “Salaspils”
Pūtēju orķestris. Vadītājs Laimonis Paukšte, t. 25620321 Nodarbību laiks:

Ot. 17.50 – 21.00 Salaspils novada domē

Deju grupa “Buras”

Mūsdienīgā deja dažāda vecuma grupām. Vadītāja Edīte Ābeltiņa, t. 26599335 Nodarbību grafiks

Nodarbības Salaspils 1. vidusskolā,  Lauku ielā 1


Senioru vokālais ansamblis “Viktorija”
Vokālais ansamblis senioriem.  Vadītāja Aija Pizāne, t.26521117 Salaspils 1. vidusskolā, 39.kab.

Nodarbību laiks: O.,C. plkst. 16.00-18.00

Nodarbības Salaspils Sporta namā, Smilšu ielā 1


Senioru deju grupa “Madaras”
Eiropas senioru grupa. Vadītāja Regīna Grebežniece, t. 29533272 Salaspils Sporta namā, Smilšu ielā 1

Nodarbību laiks:

O, Pk.  plkst.16.00-18.00

Cirka studija “Arlekīns”
Cirka studija bērniem. Vadītājs Mihails Basmanovs, t.29241542 Salaspils Sporta nama Jaunajā zālē.

Nodarbību laiks: O.,C. plkst.19.00 – 21.00

Deju ansamblis “Karuselis”
Deju ansamblis no 4 gadu vecuma. Vadītāja  Tamāra Eiferova, t.29491491  Jaunu dalībnieku uzņemšana – precizēt pie kolektīva vadītājas.

Nodarbības Salaspils Sporta namā un Salaspils 2. vidusskolas telpās.

Pirmdienās

17.00 – 18.00 (vid.gr.) Sporta namā

Piektdienās

17.00 – 18.00 (vid.gr.) Sporta namā

18.00 – 19.00 (jaun.gr.) Sporta namā

19.00 – 21.00 (vec.gr.) Sporta namā

Pirmdienās

18.30 – 19.30 (jaun.g) 2.vidusskolā

19.30 – 21.00 (vec.g) 2.vidusskolā

Trešdienās

19.30 – 21.00 (vec.g horeogr.) 2.vidusskolā

Nodarbības Salaspils 2.vidusskolā, Skolas ielā 6


Vokālais ansamblis “Sunrise”
Jauniešu vokālais ansamblis. Vadītāja Tamāra Lozovska, tālr.29996863 Salaspils 2. vidusskolā, 30.kab.

Nodarbību laiks:

P.,C. plkst. 17.00 – 19.00

Vokālais ansamblis “Otrada”
Krievu dziesmu ansamblis. Vadītāja Tamāra Lozovska, tālr.29996863 Salaspils 2.vidusskolā, 30.kab.

Nodarbību laiks:

P.,C.  plkst. 19.00 – 21.00

Vokālais ansamblis “Fantāzija”
Vokālais ansamblis bērniem no 4 līdz 14 gadiem. Vadītāja Inga Treibaha, t.29407090 Salaspils 2. vidusskolā, 28.kab.

Nodarbību laiks:

O.,C. plkst. 17.00 – 19.00

Līnijdeju grupa “Lucia’s Linedancers”
Līnijdejas iesācējiem un ar priekšzināšanām dažādām vecuma grupām. Vadītāja Lūcija Sniķere, t.29157125 Salaspils 2.vidusskolas aktu zālē.

Nodarbību laiks:

C., plkst. 19.30-21.30

Sv. plkst. 17.00 – 20.00