KULTŪRAS JAUNUMI

19.08. 2020

JAUNO DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA KULTŪRAS NAMA KOLEKTĪVOS

DZIEDI

Vokālais ansamblis „Vālodzīte”, vadītāja Ilona Koroševska
Jauno dalībnieku (9-13 gadi) uzņemšana ar muzikālās dzirdes un ritma pārbaudi 8.septembrī plkst.16.20 k/n „Rīgava” 38.telpā.

Vokālais ansamblis „Dzeltenā zemūdene”, vadītāja Lāsma Streiķe
Jauno dalībnieku uzņemšana 10.septembrī plkst.18.00 k/n „Rīgava” 35.telpā.

 Vokālais ansamblis „Fantāzija”, vadītāja Inga Treibaha
Jauno dalībnieku (5-15 gadi) uzņemšana 8.septembrī plkst.18.00 Salaspils 2.vidusskolā 28.kabinetā.

Jauniešu vokālais ansamblis „Sunrise”, vadītāja Tamāra Lozovska
Jauno dalībnieku (17-20 gadi) uzņemšana 1. un 3.septembrī plkst.19.00 Salaspils 2.vidusskolā 30.kabinetā.

Senioru vokālais ansamblis „Viktorija”, vadītāja Aija Pizāne
Jauno dalībnieku uzņemšana 8.septembrī plkst.16.00 Salaspils 1.vidusskolā 39.kabinetā.

Jauktais koris „Elpa”, diriģents Ainars Mēness
Jaunu dalībnieku uzņemšana 4., 8., 11.septembrī plkst.18.30 k/n „Rīgava” 35.telpā.
Koris ar prieku gaida dziedātājus visa gada garumā!

 DEJO

Bērnu deju kolektīvs „Sienāzītis”, vadītāja Dace Čible
(pirmsskolas vecumam)
Pirmā tikšanās 8.septembrī k/n „Rīgava”:

  • 18.00 esošo dalībnieku vecākiem;
  • 18.45 jauno dalībnieku (no 4 gadiem) vecākiem.

Bērnu deju kolektīvs „Sienāzītis”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs
(1.-7.klašu grupas)
Pirmā tikšanās k/n „Rīgava” 7.septembrī plkst.17.30 esošo un jauno dalībnieku vecākiem!

Jauniešu deju kolektīvs „Austriņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs
Jauno dalībnieku (14-18 gadi) uzņemšana 7.septembrī plkst.18.30 k/n „Rīgava” Lielajā zālē.

Jauniešu deju kolektīvs „Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs
Jauno dalībnieku (18-35 gadi) uzņemšana 24., 26.augustā un 7., 9.septembrī plkst.20.00 k/n „Rīgava” Lielajā zālē.

Vidējās paaudzes deju kopa „Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule
Jauno dalībnieku uzņemšana 9.septembrī plkst.20.00 k/n „Rīgava” 22.zālē. Īpaši tiek aicināti vīriešu kārtas pārstāvji un pāri.

Senioru deju kolektīvs „Rīgava”, vadītāja Dace Čible
Jauno dalībnieku uzņemšana 8.septembrī plkst.19.30 k/n „Rīgava” Lielajā zālē.

Senioru deju grupa „Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece
Jauno dalībnieku uzņemšana 4. un 11.septembrī plkst.16.00 Salaspils Sporta namā.

Deju ansamblis „Karuselis”, vadītāja Tamāra Eiferova
Jauno dalībnieku (5-6 gadi) uzņemšana 3.septembrī plkst.18.00 Salaspils 2.vidusskolā aktu zālē.

Līnijdeju grupa „Lucia’s Linedancers”, vadītāja Lūcija Sniķere
Jauno dalībnieku (vēlams ar priekšzināšanām) uzņemšana 6.septembrī plkst.18.00 Salaspils 2.vidusskolā aktu zālē.

SPĒLĒ

Salaspils teātris, režisore Edīte Neimane
Jauno dalībnieku uzņemšana 9.septembrī plkst.19.00 k/n „Rīgava” Teātra zālē.

Cirka studija „Arlekīns”, vadītājs Mihails Basmanovs
Jauno dalībnieku (5-13 gadi) uzņemšana 8.septembrī plkst.19.15 Salaspils Sporta namā.

Pūtēju orķestris „Salaspils”, diriģents Laimonis Paukšte
Jauno dalībnieku uzņemšana 8.septembrī plkst.19.00 Salaspils novada domes telpās.