KULTŪRAS JAUNUMI

13.04. 2019

Baltā galdauta svētki “Rīgavā”

Baltā galdauta svētki ir jauna mūsu valsts tradīcija pulcēties pie saimes galda, lai kopīgi svinētu Latvijas otro dzimšanas dienu – pieminot 1990.gada 4.maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu. 

Ar kādu sajūtu būtu atbilstošāk svinēt šo dienu?

Ar pateicību. Ar siltu plaukstu uz pleca. Ar smaidu. Ar klusu bijību pret varonību,   izturību, sīkstumu, brīvības alkām. Ar lepnumu un vienlaikus pazemību. Ar atvērtu sirdi. Ar mīlestību. Ar kopības sajūtu. Drošībā.

Aicinām pievienoties Baltā galdauta svētkos ikvienu, kurš šajā dienā būs Salaspilī .

12.00 “Rīgavas” LIELAJĀ ZĀLĒ kamermūzikas koncerts “Latvijas dvēseles dziesmas” 

13.00 RMMD saimes sajūtu pie balti klātajiem galdiem aicina piedzīvot un JDK “Austriņš”, JDK “Ūsiņš”, VPDK “Ūsa”, SDK “Rīgava” un pasaules mūzikas apvienība “Kanisafa”.

No 4.maija MAZAJĀ ZĀLE būs apskatāma Salaspils novada amatiermākslas kolektīvu skaistāko tērpu izstāde.

Ieeja visos pasākumos brīva.

Līdzpaņemts cienasts ir vēlams.

Lai top!