KULTŪRAS JAUNUMI

14.05. 2020

“Uzvelc tautas tērpu par godu Latvijai”

Kultūras nama kolektīvi piedalās virtuālajā tautastērpu gājienā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā!

  • BDK “Sienāzītis”, vadītāja Dace Čible
  • JDK “Austriņš”, JDK “Ūsiņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs,
  • VPDK “Ūsa”, vadītāja Tatjana Madžule
  • SDK “Rīgava”, vadītāja Dace Čible
  • Jauktais koris “Elpa”, diriģents Ainars Mēness