KULTŪRAS JAUNUMI

20.04. 2019

Uz “Rīgavu” atkal pa galvenajām durvīm

2019. gada 10.aprīlī noslēgušies “Rīgavas” foajē renovācijas darbi. Darbinieku, amatiermākslas kolektīvu vadītāju un dalībnieku, kā arī Salaspils novada iedzīvotāju lietošanai nodotas atjaunotas, laikmetam atbilstoši tehniski aprīkotas un drošas telpas. Oficiālā atklāšana ar plašu kultūras programmu paredzēta 3. maijā un 4. maijā.

Noslēdzoties pārbūves darbiem, “Rīgavas” 1. stāvā paplašināta foajē zona, ierīkota mūsdienīga administratoru lete, tādējādi ir apvienotas iepriekšējās apsarga, kasiera un garderobista zonas, nodrošinot funkcionālu, pārskatāmu, darbiniekiem un apmeklētājiem komfortablu vidi. Telpās ierīkota signalizācijas sistēma, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, visās telpās, kurās uzturas darbinieki vai apmeklētāji, ir izvietoti trauksmes izziņošanas skaļruņi, veikta ventilācijas sistēmas pārbaude.

“Pērn, plānojot pārbūves darbus, svarīgākā bija darbinieku un apmeklētāju drošība un komforts, apmeklējot šobrīd nozīmīgāko kultūras norišu vietu Salaspilī. Plānojums, kurā nodalīta kases, apsardzes telpa un garderobe, nebija veiksmīgs. Foajē jābūt multifunkcionālam. Ierodoties “Rīgavā”, tagad apmeklētājs visu informāciju saņems no viena cilvēka – administratora. Esam palielinājuši garderobes ietilpību gan numuriņu ziņā, gan platības ziņā – tas ļaus ātrāk apkalpot cilvēkus pirms un pēc pasākumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot papildu cilvēku virsdrēbju izsniegšanai, kas pirms tam šaurības dēļ nebija iespējams. Apsardzes un signalizācijas sistēma ir mūsdienīgs risinājums, kas ļaus nenodarbināt apsargus nakts stundās. Visiem apsargiem izteikts piedāvājums turpmāk pārkvalificēties par administratoriem, jo faktiski arī viņu iepriekšējā funkcija bija drīzāk pielīdzināma šobrīd paredzētajiem pienākumiem. Esam veikuši labiekārtošanas darbus arī pagraba telpā, ceru nākamgad to pielāgot visām tehniskajām prasībām, lai “Rīgavā” būtu arī sava Teātra zāle. Esmu gandarīts, ka remonta darbi pabeigti, ievērojot visas prasības un termiņus. Saku paldies visu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, dalībniekiem un saviem darbiniekiem par pacietību remonta darbu laikā. Vēlos uzsvērt, ka visu kolektīvu mēģinājumi turpinājās ierastajā režīmā, un mēs esam gatavi pilnā jaudā uzsākt koncertu un pasākumu sezonu. Uz tikšanos “Rīgavā”!”

saka Salaspils Kultūras nama direktors Valdis Škutāns