KULTŪRAS JAUNUMI

17.11. 2019

Svētku lielkoncerts “ROTĀJIES, LATVIJA!”

Savu valsti un pilsētu mīlot, svinēsim svētkus! Sveicam jūs Latvijas proklamēšanas 101. gadadienā!

Mūsu brīnišķīgais dzejnieks Imants Ziedonis reiz teica: “Latvietis dzīvo skaistā zemē. Un kā viņš dabu apraksta! Un kā viņš mīl! Un kā viņš strādā! Savu zemīti. Bet Dievu visu laiku prasās klāt.”

Un vēl viņš teica, ka latvietim ir svarīgas četras lietas:

  1. strādāt;
  2. būt gudram;
  3. būt priecīgam;
  4. būt dvēselē skaistam.

Ar šiem stiprajiem vārdiem pasākuma vadītāja aktrise un režisore Marija Bērziņa uzrunāja klātesošos salaspiliešus un viesus svētku lielkoncertā “Rotājies, Latvija!”, kas notika 2019. gada 15. novembrī Salaspilī.

Lielkoncertu atklāja Salaspils jauniešu deju kolektīvi “Austriņš” un “Ūsiņš”, kas dejoja “Dzinu jumi sētiņā” un krāšņo “Gatves deju”. Deju grupas “Buras” jaunieši izpildīja tematisku deju “Sibīrijas bērni”.

Patiesu svētku noskaņu radīja īpaši noformētā skatuve, gaismu spēles, ziedu kompozīcijas un pilnās skatītāju rindas.

Svētku runu teica Salaspils domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Pilsētas mērs novēlēja gan skaistus svētkus, gan rosināja salaspiliešus būt lepniem par savu valsti un pilsētu. Īpašu aizkustinājumu radīja tas, ar kādu cieņu un mīlestību tika uzrunāti skolotāji un cik ļoti tiek novērtēts viņu darbs.

Viena no Salaspils novada noturīgākajām tradīcijām, atzīmējot Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienu, ir izcilāko novadnieku godināšana, piešķirot pašvaldības augstāko apbalvojumu – titulu “Goda salaspilietis” – par nozīmīgu ieguldījumu zinātnē, veselības aizsardzībā, sociālajā aprūpē, tautsaimniecībā, sabiedriskajā drošībā, kultūrā, izglītībā un sportā, kā arī par citiem nopelniem novada attīstībā.

Tituls “Goda salaspilietis” dibināts 2003. gadā. Arī šogad, pasniedzot pašvaldības Goda rakstu un zelta krūšu nozīmi, tika godināts kāds no līdzcilvēkiem, kura devums novadam ir bijis ievērojams un licis plaši izskanēt Salaspils vārdam. Šajā gadā šo cieņpilno titulu “Goda salaspilietis” saņēma viens no aktīvākajiem Atmodas laika dalībniekiem, ģeogrāfijas skolotājs Jānis Kļaviņš. Skolotājs, kurš līdz ar zināšanām mācīja atbildību un cieņu pret vietu, kurā dzīvo, cilvēcīgi prata veidot tiltu starp pilsonisko atbildību un pozitīvo attieksmi pret dzīvi.

Pēc apbalvošanas ceremonijas un siltiem vārdiem, kurus nominants Jānis Kļaviņš veltīja saviem līdzgaitniekiem, ģimenei un skolēniem, uz skatuves tika aicināta muzikālā apvienība “Raxtu Raxti”. Lieliskajā sniegumā bija iekļautas daudzas pazīstamas dziesmas no kolektīva repertuāra – gan oriģinālmūzika, gan latviešu komponistu skaņdarbi tautas mūzikai pietuvinātā skanējumā, gan, protams, pazīstamu latviešu tautasdziesmu versijas. Unikālas balsis, apbrīnojama enerģētika un tikai viņiem vien raksturīga izpildījuma maniere piešķīra svētku koncertam īpašu maģiju.

“Salaspils kultūra” sveic Goda salaspilieti skolotāju Jāni Kļaviņu, augsto apbalvojumu saņemot.

Salaspils var lepoties ar patiešām daudzām personībām, kuras savu darbu ir veltījušas novada uzplaukumam. Skolotājs Jānis Kļaviņš, saņemot titulu “Goda salaspilietis”, pievienojas itin prāvajam izcilnieku pulkam. Goda nosaukumu jau ir saņēmuši 39 bijušie un esošie novadnieki, un tie ir dzejnieks un atdzejotājs Knuts Skujenieks, bijusī Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, zinātnieki – vēsturniece Lilita Vanaga un bioloģe Dzintra Knape, Rīgas rajona pensionāru apvienības priekšsēdētāja Aija Kušķe, PII “Saulīte” vadītāja Ņina Kacko, enerģētiķis Emīls Kūmiņš, Salaspils novada domes Administratīvās daļas vadītāja Žanna Maļinovska, pedagoģes Jadviga Rižkova, Lūcija Sniķere, Ņina Prohorova, Vija Reča, Velta Putna, mūzikas pedagoģe un ansambļa “Vālodzīte” vadītāja Ilona Koroševska, deju grupas “Buras” vadītāja Edīte Ābeltiņa, kardioloģe Saulcerīte Rudzīte un pediatre Lūcija Kristapsone, SIA “Saulkalne S” prezidents Juris Seilis, arhitekts Jānis Šrēders, ilggadēja Daugavas muzeja darbiniece Benita Drozdova, sociālā pedagoģe un ilggadēja daudzbērnu ģimeņu biedrības “Mārtiņsala” vadītāja Maija Gauše, pensionāru kopas padomes locekle Anna Gulbe un valdes priekšsēdētāja Ausma Orlova, biedrības “Zelta atslēdziņa” vadītāja Rūta Kalnāja, uzņēmējs Kaspars Brunovskis un kādreizējais kultūras nama “Rīgava” direktors Ēriks Miķelsons. Cieņpilni noliecot galvas, pieminam jau aizsaulē aizgājušos “Goda salaspiliešus” – ārstu ķirurgu Osvaldu Gasjūnu, skolotāju Ojāru Bērziņu, farmaceiti Vizmu Maču, Salaspils sabiedriskā centra un invalīdu biedrības vadītāju Mariju Šenni, ilggadējos saimniecības “Budeskalni” darbiniekus Robertu Grīnvaldu un Tomašu Malahovski, žurnālisti Aiju Neiburgu, skolotāju Moniku Vlasenko, zinātniekus Māri Daugavieti, Jāni Bērziņu, Ēvaldu Mugurēviču un Artūru Mauriņu, sabiedrisko aktīvisti Feliciju Rimšu.

“Salaspils kultūra”, Salaspils novada dome saka paldies novadniekiem un viesiem, ikvienam, kurš bija kopā ar mums šajā svētku koncertā. Baudīja to, veidoja, deva savu ieguldījumu, lai tas būtu tik izcils.

Paldies Salaspils sporta namam.
Paldies JDK “Austriņš”, TDK “Ūsiņš” un vadītājam Mārtiņam Pēdājam.
Paldies deju grupai “Buras” un vadītājai Edītei Abeltiņai.
Paldies muzikālajai apvienībai “Raxtu Raxti”.
Paldies pasākuma vadītājai – aktrisei, režisorei Marijai Bērziņai.