KULTŪRAS JAUNUMI

19.11. 2019

Stiprās ģimenes Salaspils novadā

Ģimene ir kā cilvēces šūpulis, no kura iziet paaudze pēc paaudzes. Tā ir vajadzīga katram ­kā patvēruma, miera un drošības vieta. Ģimenē veidojas vērtību sistēma, saskarsmes prasmes un pieredze turpmākajai dzīvei. Ģimene pārmanto dzimtas tradīcijas, garīgās vērtības, kā arī veido jaunas. Stipra Latvija ir stipra ģimene. Starp šiem diviem lielumiem noteikti var likt vienlīdzības zīmi. Cik svarīgi ir apstāties ikdienas steigā, paraudzīties tuvo cilvēku sejās un sajust sevī degošo liesmiņu, kas vienmēr vieno stipras ģimenes. Protams, bez dzīves gudrības, pacietības un mīlestības, tādu ceļu, gadu desmitu garumā, noiet nav iespējams. Ar savu dzīves paraugu, gudrību un mīlestību šīs ģimenes ir piemērs ikvienam.

Šī gada 14. novembrī Salaspils novadā tika godinātas Salaspils stiprās ģimenes. Mūsu novads patiesi var lepoties ar stipro ģimeņu skaitu, kopā tika pieteiktas 25 ģimenes. Stiprākajai ģimenei ir 63 kopā būšanas gadi!

Stiprās ģimenes godināja un svētku uzrunu teica Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars. Savā uzrunā viņš akcentēja vērtības, uz kurām balstīti stipras ģimenes pamati.

Siltus vārdus teica, spēku un izturību vēlēja, domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune. Viņa arī ir tas cilvēks, kurš pieskata, lai šis pasākums Salaspilī notiktu katru gadu.

Pasākuma vadītāji Sandra Glāzupa un Gunārs Jākobsons šo svinīgo pasākumu padarīja sirsnīgu, pieminot katras stiprās ģimenes brīnišķīgo kopā būšanas stāstu, izceļot to īpašo recepti ilgai un laimīgai kopdzīvei.

Ar skaistām piemiņas dāvanām un pateicību tika cildinātas ģimenes:

Zelma un Voldemārs Valpēteri, kopā laulībā mīlestības pilni 63 gadi

Valentīna un Vladimirs Fiļipovi,  šogad nosvinēta 60 gadu kopdzīves jubileja

Māra un  Juris Šilleri, šogad nosvinējuši laulības 51 gadu jubileju

Mārītes un Imants Bareni, šogad svin laulību 50. gadadienu

Alda un Imants Ermiņi, šogad svin 50. kāzu jubileju

Anna  un Viktors Jonāni, kopā laulībā 50 skaisti gadi

Irma un Viktors Keziki, 50 kopdzīves gadi aizvadīti stiprā laulībā

Marija un Jāzeps Činguļi, laimīgi kopā jau 46 gadus

Ella un Imants Bucenieki, kopā laulībā 45 gadi

Anna un Osvalds Jakoveli , oktobrī nosvinēti 45 gadi laulībā

Aija un Jānis Peinbergi, kopā laulībā 45 gadi

Valentīna un Imants Matuseviči, laimīgi kopā 45 gadus

Aleksandra un Gunārs Šnepsti, laimīgā laulībā jau 45 gadus

Maruta un Leonards Gradkovski, laulībā aizvadīti 40 gadi

Anita un Ilmārs Kovaļevski, laulībā laimīgi nodzīvoti 40 gadi

Jevgēniju un Pēteri Viļumsonus, kopā laulībā 40 gadi

Natālija un Igors Zinkovi, laulībā nodzīvoti 35 gadi

Natālija un Igors Butkēviči, kopā laulībā nodzīvoti 35 gadi

Antra un Agris Žildes svinēs laimīgi nodzīvotus 35 gadus laulībā

Inguna un Dainis Helmaņi, laulībā kopā 35 gadi

Margarita un Ārijs Laicāni, laimīgi laulībā nodzīvoti 30 gadi

Santa un Arno Nevarževski, kopā laulībā 30 gadi

Nadežda un Vjačeslavs Denisovi, šogad svin laulības 25. gadadienu

Astrīda un Ilgvars Krēsliņi, laimīgi 25 gadi laulībā

Ramona un Māris Lapiņi, šogad svin savu 25. gadu kāzu jubileju

Un katrai ģimenei ir sava laimes recepte, kas ir zināma tikai viņiem. Saticīgas un stipras ģimenes galvenā vērtība ir tās spēks. Mīlestības spēks.

Salaspils Kultūra lepojās ar Jums!

Foto: Iveta Jaunalksne

Lai mīlestība, saticība, uzticība ir galvenās sastāvdaļas jūsu kopdzīves receptē.