KULTŪRAS JAUNUMI

07.10. 2021

SENIORU DIENA

2021.gada 2.oktobrī, k/n “Rīgava” norisinājās īpašs pasākums par godu Starptautiskajai senioru dienai. Godinot mūsu Salaspils seniorus, kopā ar senioru dienas iedvesmotāju – Salaspils novada domes priekšsēdētāja vietnieci Maldu Cauni tika pasniegtas 9 balvas par nozīmīgu darbu un ieguldījumu Salaspils pensionāru biedrības darbībā.
Baibai Petrovai par izbaucienu plānošanu, Anitai Vorasai par projektu un pasākumu organizēšanu, Lilitai Cišai par grāmatvedības jautājumu kārtošanu, Mirdzai Jēgerei par biedrības vietnieces un padomdevēja darbu, Arnoldam Kučinskim par fotogrāfa pienākumu pildīšanu, Mudītei Kučinskai par atbalstu un atsaucību pasākumu organizēšanā, Silvijai Lucianovai par aktīvu dalību biedrībā, Mihailam Ļeonovam par aktīvu dalību biedrības pasākumos.

Sirsnīgā koncertā Salaspils atraktīvie seniori vienojās kopīgās dziesmās, griezās vienā dejas solī un ar smaidu pilnām sejām bija priecīgi par atkal satikšanos!