KULTŪRAS JAUNUMI

09.05. 2019

RĪGAVAS telpas ir atklātas!

“Rīgavas” kolektīva vārdā sakām lielu paldies ikvienam, kurš šajās dienās ciemojās pie mums – divās dienās uzņēmām vairāk kā 700 apmeklētājus un varam droši teikt – renovētās “Rīgavas” durvis nu ir plaši atvērtas!

Svinīgais lentītes griešanas brīdis ar Salaspils talantīgajiem (mazajiem un lielajiem) amatiermākslas kolektīvu dalībniekiem. 

Attēlā: Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars un Salaspils Kultūras nama direktors Valdis Škutāns, svinīgi pārgriežot lentīti, atklāj renovētās “Rīgavas” telpas

Attēlā: Salaspils novada pašvaldības priekšsēdētājs Raimonds Čudars, priekšsēdētāja vietnieks Raivis Anspaks, priekšsēdētāja vietniece Malda Caune, Salaspils 1.vidusskolas direktore Vera Kalniņa

Attēlā: tautas tērpu izstādi “Rīgavā” atklāj Salaspils amatiermākslas kolektīvu “Sienāzītis”, “Austriņš” un “Ūsiņš” vadītājs Mārtiņš Pēdājs