KULTŪRAS JAUNUMI

16.03. 2020

PI “Salaspils kultūras nams” slēgts

Ņemot vērā, ka vīrusa Covid-19 saslimšanas gadījumi valstī pieaug, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 69.panta 1.daļas 2.punktu, ar Salaspils novada domes izpilddirektora rīkojumu no šā gada 17. marta slēgts apmeklētājiem un pārtrauktas visas nodarbības pašvaldības iestādes “Salaspils sporta nams” telpās Smilšu ielā 1, baseinā Ceru ielā 1, stadionā Rudzu ielā 2, Salaspilī.
Pārtrauktas visas nodarbības un slēgta apmeklētājiem pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams” Līvzemes ielā 7, Salaspilī.
Telpu nomas maksa minētajās pašvaldības iestādēs par laika periodu, kamēr telpas netiek izmantotas nomas līgumos noteiktajiem mērķiem, netiks iekasēta.