KULTŪRAS JAUNUMI

12.03. 2020

PAZIŅOJUMS

No 2020.gada 13.marta tiek atceltas nodarbības visos interešu izglītības pulciņos.

Sekojiet informācijai par tālāko darbību!

Veselību un izturību!