KULTŪRAS JAUNUMI

18.03. 2020

Par interešu izglītības pulciņu maksas atcelšanu

Ņemot vērā Salaspils novada domes izpilddirektora 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.ADM/1-25/20/79 “Par pasākumiem Salaspils novada pašvaldībā Covid – 19 izplatības ierobežošanai” un Salaspils novada pašvaldības iestādes “Salaspils kultūras nams” (turpmāk – kultūras nams) 2020.gada 13.marta rīkojumu Nr.1-4/2020/19 “Par rīcību ārkārtējā situācijā iestādē Covid-19 infekcijas dēļ”, atcelt interešu izglītības pulciņu ikmēneša maksu četri  euro par martu un aprīli. Ja samaksa jau ir veikta, tā tiek atgriezta uz kultūras nama direktoram V.Škutānam adresēta iesnieguma pamata. Iesniegumi tiek pieņemti līdz 2020.gada 12.jūnijam.