KULTŪRAS JAUNUMI

16.07. 2018

Paldies, ka Salaspils vārdu lepni nesāt Dziesmu un deju svētkos!

11.jūlijā īpašā Pateicības pasākumā “paldies” teicām amatiermākslas kolektīvu vadītājiem, kuri Dziesmu un deju svētkos pārstāvēja Salaspils novadu. Uzsverot katra kolektīva sniegumu Svētku koncertos un teicamus rezultātus skatēs, klātesošos sveica Salaspils Kultūras nama direktors Valdis Škutāns. 

Par īpašo svētku noskaņu rūpējās perkusionists Nils Īle ar grupu “Kanisaifa”, iesaistot klātesošos meditatīvā, unikālā skanējumā. Ļaujoties ritma dziedinošajam spēkam, vakars tika pavadīts neparastā, bet ļoti pozitīvā gaisotnē, pārrunājot paveikto un kopīgi skatoties nākotnē.

Paldies sakām:
Mārtiņam Pēdājam – jauniešu deju kolektīvu „Austriņš” un „Ūsiņš” vadītājam
Kristīnei Jirgensonei – jauniešu deju kolektīva „Ūsiņš” repetitorei
Gitai Kalniņai – jauniešu deju kolektīva „Ūsiņš” koncertmeistarei
Tatjanai Gajevskai – jauniešu deju kolektīva „Austriņš” koncertmeistarei
Brigitai Čikstei – vidējās paaudzes deju kolektīva „Ūsa” vadītājai
Ilonai Koroševskai – vidējās paaudzes deju kolektīva “Ūsa” koncertmeistarei
Dacei Čiblei – senioru deju kolektīva „Rīgava” vadītājai
Ievai Rumpei – senioru deju kolektīva „Rīgava” koncertmeistarei
Ainaram Mēness – jauktā kora “Elpa” diriģentam
Evijai Lipiņai – jauktā kora “Elpa” kormeistarei
Ģirtam Gailītim – jauktā kora “Lōja” kormeistaram
Krišam Pozemkovskim – jauktā kora “Lōja” diriģentam
Laimonim Paukštem – pūtēju orķestra „Salaspils” diriģentam
Kārlim Paukštem – pūtēju orķestra “Salaspils” diriģenta palīgam
Inesei Putniņai – Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansambļa vadītājai
Edītei Neimanei – amatierteātra režisorei
Tamārai Lozovskai – krievu dziesmu ansambļa “Otrada” un jauniešu vokālā ansambļa „Sunrise” vadītājai!

Aicinām aplūkot vairāk fotogrāfiju šajā galerijā