KULTŪRAS JAUNUMI

26.04. 2022

Maestro Viktora Pizāna autorkoncerts “Novēlējums”

2022.gada 24.aprīlī aizvadīts sirsnīgs un emociju piepildīts Maestro Viktora Pizāna autorkoncerts “Novēlējums”! Koncerta atskanēja kompozīcijas ar Knuta Skujenieka dzeju un latviešu tautasdziesmu vārdiem.

Koncertā piedalījās:

  • pūtēju orķestris „Salaspils”;
  • Salaspils Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis „Cielaviņa”;
  • bērnu vokālais ansamblis „Mazputniņi”;
  • Salaspils 1.vidusskolas bērnu vokālais ansamblis „Atvariņi”;
  • senioru vokālais ansamblis „Viktorija”;
  • senioru deju kolektīvs „Madaras”;
  • jauktais koris „Elpa”;
  • jauktais koris „Lōja.