KULTŪRAS JAUNUMI

14.08. 2018

Līnijdeju festivāls “Dāliju liesmās”

Fotogrāfiju autors – Ilona Krastiņa, Salaspils Kultūras nams