KULTŪRAS JAUNUMI

27.08. 2019

Jauniešu deju kolektīvs “Austriņš”

JDK “Austriņš”, vadītājs Mārtiņš Pēdājs

Nodarbības notiek k/n „Rīgava” Lielajā zālē

Nodarbības sāksies no 4.septembra:

P./T. plkst.18.30 – 20.00

Jauno dejot gribētāju uzņemšana 4. un 9.septembrī nodarbību laikā!