Vokālais ansamblis Mazputniņi

Dziedi

Vadītāja: Ilona Koroševska

Bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi” ir dibināts 2013.gadā un apvieno bērnus vecumā no 3 līdz 8 gadiem.

Nodarbības notiek k/n "Rīgava" 38.telpā

Jaunākā grupa /3-4 gadi/

pirmdienās/trešdienās
plkst.16:45-17:15

Vidējā grupa /4-5 gadi/

pirmdienās/trešdienās
plkst. 17:20-18:00

Vecākā grupa /6-8 gadi/

otrdienās/ceturtdienās
plkst. 17:00-17:50