KULTŪRAS Notikums

23.02.2020

Lustīgā Meteņu diena

  • Rīgavas Mūzikas un mākslas dārzs, Līvzemes iela 7, Salaspils
  • 23.02.2020
  • 13.0014.30

Lustīgā Meteņu diena!

Danči no BDK “Sienāzītis” un Meteņu laikam raksturīgās izdarības kopā ar folkloras kopu!

Cienastā – Meteņu dienas putra un tēja!

Uz tikšanos!

Pasākumu atbalsta Salaspils novada dome.


Personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils kultūras nams, reģ. Nr. 90011556135, adrese: Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV – 2169, tālr.nr. 67941163, e-pasts: [email protected]. Informējam, ka pašvaldības organizēto publisko pasākuma laikā iespējama pasākuma dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam iegūtais materiāls var tikt publicēts Salaspils novada pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai. Vairāk informācijas par veikto personas datu apstrādi pieejama http://www.salaspils.lv/privatums-politika