Pūtēju orķestris Salaspils

Spēlē

Diriģents: Laimonis Paukšte

Koncertmeistars: Kārlis Paukšte

Orķestris dibināts 2005. gadā un ir vienīgais šāda veida mākslinieciskais kolektīvs Salaspils novadā.

Orķestrī darbojas jaunieši un pieredzējuši mūziķi no Salaspils, Rīgas, Birzgales, Ikšķiles un Baldones, cenšoties saglabāt un spodrināt pūtēju orķestru tradīcijas Latvijā.

Mēģinājumi notiek Salaspils novada domes telpās

otrdienās
plkst. 18:30

 

Diriģents Laimonis Paukšte, tel.: 25620321