KULTŪRAS JAUNUMI

30.10. 2019

20 DZIESMOTI GADI. Jubileju nosvin senioru VA “VIKTORIJA”.

20 skaistus, bagātīgus un skanīgu dziesmu pilnus gadus ir aizvadījis senioru vokālais ansamblis “Viktorija”. 1999. gadā to nodibināja salaspilietis, kordiriģents un komponists Viktors Pizāns. Nosaukumu “Viktorija” izvēlējās ansambļa pirmais dziedošais sastāvs. Šie gadi ir bijuši koncertiem bagāti. “Viktorija” allaž piedalās Aijas Kušķes rīkotajā Vidzemes un Zemgales senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā “Daugav’s abas malas”. Visu šo divdesmit dziesmoto gadu laikā ansambļa repertuārā dominē Viktora Pizāna kompozīcijas, un kā pats autors saka: “Nebija jau īpaša repertuāra, ko dziedāt senioru vokālajiem ansambļiem!”

Radošā darba procesā tika radītas un arī izdziedātas daudzas jo daudzas Viktora Pizāna dziesmas, no kurām daļa publicētas divos senioru ansambļiem paredzētos krājumos, no kuriem pēdējais izdots ar Salaspils novada domes finansiālu atbalstu. Ansambli “Viktorija” šo divdesmit skanīgo gadu laikā ir vadījuši un lolojuši trīs vadītāji – Viktors Pizāns, Ligita Roze-Medne un Aija Pizāne. Dziesma dzīvo pāri laikam, rada prieku, iedvesmo un ceļ. Tāds ir “Viktorijas” dziedošo dalībnieku moto, jo dzīvesprieks, kas staro no viņiem, iedvesmo ne tikai vecāka gada gājuma ļaudis, bet arī jaunos. Kā jau svētku reizēs pienākas, gaviļnieki saņēma siltus sveicienus, tika teiktas iedvesmojošas uzrunas. Ar jaukiem priekšnesumiem sveicēju pulku kuplināja: Salaspils kultūras nama bērnu vokālais ansamblis “Mazputniņi”, vadītāja Ilona Koroševska; Rīgas sociālā aprūpes centra “Gaiļezers” vokālais ansamblis “Jautrie iemītnieki”, vadītāja Ināra Mača; Baložu kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Atvasara”, vadītājs Viktors Pizāns; Limbažu vīru vokālais ansamblis “Sirmie ozoli”, vadītājs Vitauts Liepiņš; Salaspils kultūras nama senioru deju grupa “Madaras”, vadītāja Regīna Grebežniece; Stopiņu novada senioru vokālais ansamblis “Sagša”, vadītāja Biruta Deruma; Lēdmanes dāmu vokālais ansamblis “Stari”, vadītāja Inese Nereta. Sveikt un siltus vārdus teikt bija ieradušies arī Salaspils novada domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos un sporta jautājumos Malda Caune un Salaspils 1. vidusskolas direktore Vera Kalniņa.  Pateicību par māksliniecisko talantu, dziesmās ielikto sirds siltumu, aizrautību un divdesmit gadu uzticību ansamblim “Viktorija” saņēma divas dāmas – Marija Lase un Ņina Ineta Jakovļeva. Pateicību par aizrautību, māksliniecisko talantu, dzīvesprieku un enerģiju, iedvesmojot un kuplinot senioru vokālo ansambli “Viktorija”, saņēma Valentīna Mulere, Aina Linde, Aina Krūmiņa, Austra Stūre, Anna Kumsāre, Jānis Kučers, Ārija Auziņa. Siltus vārdus un īpašo Salaspils kultūras balvu saņēma senioru vokālā ansambļa vadītāja Aija Pizāne. Viņas izstarotais optimisms, neizsīkstošais entuziasms ir galvenie zobrati mīlestības un dziesmas mehānismā.  Svinību pasākumu rotāja prieks, smaidi, aplausi, kopā dziedāšana, neskaitāmi silti paldies, krāšņi ziedi un, protams, garda svētku torte!

Salaspils kultūra vēl senioru ansambļa “Viktorija” dalībniekiem un vadītājai daudz radošu ieceru, skaistu koncertu, optimisma un mīlestības!