Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, nodokļu maksātāja kods 90011556135, izsludina atklātu konkursu uz vakanto amata vietu –

PRODUCENTS KULTŪRAS JOMĀ (prof.kods 1431 09)

uz noteiktu laiku (~1,5 gadu)

 

Galvenās prasības pretendentiem/-ēm:

 • Profesionālā augstākā vai augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs, vēlams saistīta ar kultūras vadību.
 • Pieredze kultūras pasākumu organizēšanā vai kultūras projektu vadībā ne mazāk kā divi gadi.
 • Teicamas iemaņas darbā ar datoru (Excel, Word, Internets, e-pasts) un biroja tehniku.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā pakāpē, vēlamas angļu valodas zināšanas vidējā līmenī.
 • Spēja sagatavot dokumentus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus savu pilnvaru ietvaros.
 • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes apstākļos.
 • Labas organizatoriskās un saskarsmes prasmes, spēja darboties gan patstāvīgi, gan komandā.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, vadīt un kontrolēt pasākumu veiksmīgu realizāciju no juridiskās un finanšu puses.
 • Nodrošināt iestādes komunikāciju ar sabiedrību – uzturēt iestādes sociālos kontus (Facebook, Instagram, Youtube u.c.).
 • Piedalīties reprezentācijas materiālu izveidē (bukleti, afišas u.c.).
 • Piedalīties iestādes tīmekļa vietnes satura plānošanā un informācijas aktualizēšanā.
 • Piedalīties iestādes organizēto kultūras pasākumu mārketinga aktivitāšu plānošanā un nodrošināt plāna sekmīgu un savlaicīgu izpildi.
 • Sagatavot iesniegumus, līgumus, pieņemšanas – nodošanas aktu un citus dokumentu projektus, kas saistīti ar amata pienākumos esošo kultūras pasākumu organizēšanu.
 • Kontrolēt katra pasākuma realizācijai nepieciešamo resursu piesaisti un nodrošinājumu.
 • Sagatavot atskaites iestādes vadībai un citām sadarbības iestādēm, tostarp LaIPA un AKKA/LAA, noteiktajā kārtībā un termiņos.
 • Veikt pasākumu apmeklētāju aptaujas pasākumu kvalitātes paaugstināšanai.

Mēnešalga (bruto): 1200,00 EUR.

 

Konkursa nolikums pieejams šeit: https://www.salaspilskultura.lv/par-mums/dokumenti-un-veidlapas/

 

Pretendenta/-es iesniedzamie  dokumenti: motivācijas vēstule, dzīves un darba gaitu apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecība (ja valsts valoda nav dzimtā). Minētos dokumentus lūdzam līdz 2023.gada 11.jūnijam iesniegt personīgi papīra formātā aploksnē Salaspils novada pašvaldības iestādē “Salaspils kultūras nams”, Līvzemes ielā 7, Salaspilī, Salaspils novadā (tālrunis saziņai 25720619) vai nosūtīt pa pastu uz adresi Līvzemes iela 7, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 ar norādi: “Amata konkursam: “Producents kultūras jomā”, vai iesniegt elektroniski (kas ietver ar drošu elektronisku parakstu parakstītu motivētu pieteikuma vēstuli) uz e-pastu: [email protected]. Tālrunis uzziņām: 26761809. Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā. Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

 

Pretendenta personas datu apstrādes pārzinis ir Salaspils novada pašvaldības iestāde “Salaspils kultūras nams”, reģistrācijas Nr. 90011556135, kontaktinformācija: e-pasts: [email protected], tālr. 25720619.

Salaspils novada pašvaldības datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [email protected].
Pretendentu  personas datu apstrādes mērķis: nodrošināt vakantā amata pretendentu atlases procesu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un izvērtēt attiecīgo pretendentu atbilstību amata prasībām.

Pretendentu datu apstrādes tiesiskais pamats: pretendenta informācijas un datu iesniegšana uzskatāma par pretendenta piekrišanas apliecinājumu iesniegto personas datu apstrādei nolūkā, kādā tie tika iesniegti. Pretendents ir atbildīgs par informācijas un personas datu saturu un apjomu, ko viņš norāda un iesniedz atlases procesā. Pretendents ar personas datu apstrādes politiku (Privātuma politika) iepazīties var Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē https://salaspils.lv/lv/privatums-politika